State of Israelדיווח טלפוני מיידי על תאונה או תקרית חמורה 24 שעות ביממה:

050-6212329

ROOT-SHOWLIST

עמוד הבית

דוחות חקירה בטיחותיים שפורסמו לאחרונה

רביעי, 20 אפריל 2016
התרסקות על צלע הר (דו"ח סופי 30-16)
דוח חקירה בטיחותית לתאונה קטלנית שארעה בתאריך 25.3.2016
סוג כלי הטיס: DA-20 | מס' רישום: 4X-CXC | מקום: הר כמון
קרא עוד...
שלישי, 19 אפריל 2016
כביית מנוע וגלישה למאגר מים מוּשבים (דו"ח סופי 21-16)
דוח ממצאים בטיחותי לתאונה שארעה בתאריך 4.3.2016
סוג כלי הטיס: ממ"ג מסוג בקאיי | מס' רישום: דגם "בריז" | מקום: רבדים
קרא עוד...
חמישי, 10 מרץ 2016
חדירת רכבים למסלול המראה בשימוש (דו"ח סופי 118-15)
דוח חקירה בטיחותית לתקרית חמורה שאירעה בתאריך 03/11/2015
סוג כלי הטיס: מטוס נוסעים A-320 | מס' רישום: HA-LWS | מקום: נתב"ג
קרא עוד...

לקט - בטיחות טיסה

לקט - בטיחות טיסה
לקט - פרסומים בנושא בטיחות טיסה יוצא לאור ע"י רשות שדות התעופה בישראל ומשרד התחבורה - החוקר הראשי לתאונות ותקריות כלי טיס.

גורמים פיזיולוגיים

גורמים פיזיולוגיים
הצגת העקרונות הבסיסיים של הפיזיולוגיה התעופתית, המתייחסים לתנאי העבודה והסביבה, כפי שהם מקבלים ביטוי בתעופה האזרחית.

הודעות החוקר הראשי

שני, 18 אפריל 2016
התרסקות מרחף במהלך נחיתה (דוח 40-16)
מס' הודעה: 1136 | מידע על אירוע בטיחותי מס' 40-16, לתאונה שארעה בתאריך 17.4.2016, למצנח רחיפה בחוף צמח בכינרת
קרא עוד...
רביעי, 13 אפריל 2016
נחיתת חירום עקב כביית מנוע אחד (דוח 35-16)
מס' הודעה: 1135 | מידע על אירוע בטיחותי מס' 35-16, לתקריות שאירעו בתאריכים 6,12.4.2016, לסופר צ'יפטיין 31-350 PA-, סימן רישום 4X-CMV בהרצליה/שדה דב.
קרא עוד...
שלישי, 12 אפריל 2016
נחיתת אונס לאחר נפילת כוח בניתוק (דוח 36-16)
מס' הודעה: 1134 | מידע על אירוע בטיחותי מס' 36-16, לתאונה שארעה בתאריך 8.4.2016 לאז"מ מסוג טקסן, שרישומו 4X-HRL במנחת עין ורד
קרא עוד...
לכל הודעות החוקר הראשי
למעלה