קרבה מסוכנת בין מטוסים (דו"ח סופי 20-05)

דוח חקירה בטיחותית לתקרית חמורה שאירעה בתאריך 22/05/2005
סוג כלי הטיס: פייפר PA-39, צסנה 172 | מס' רישום: 4X-CDU, 4X-CCG | מקום: נקודת דיווח "בצרה"

לאחר סיום אימון באזור 8, הודיע טייס במטוס PA-39 לפקח, על כוונתו לשוב לנחיתה בהרצליה והצטרף לנקודת דיווח "בצרה", בגובה 1100 רגל, כנדרש בנהלים. לקראת ההגעה ל"בצרה", חלף הטייס מטוס צסנה 172, 4X-CDUבקרבה מסוכנת, בהפרדת גובה של 50 רגל לערך ובמרחק כ-100מטר. הטייס פנה חריף ימינה, המשיך לנחיתה ודיווח על האירוע לפקח.

קובץ להורדה