פגיעת מרסס בתיל הארקה (דו"ח סופי 47-15)

דוח חקירה בטיחותית לתקרית חמורה שארעה בתאריך 14.5.2015
סוג כלי הטיס: טורבו טראש | מס' רישום: 4X-AWT | מקום: חפציבה

ביום חמישי, בתאריך 14.5.2015, בשעת בוקר, מטוס חקלאי המריא למשימת ריסוס שדות חקלאיים באזור הקיבוץ חפציבה בעמק חרוד, מזרחית למנחת. טרם תחילת העבודה בשדה האירוע, הטייס נחת במנחת חפציבה לתדלוק ולהטענת חומר ריסוס, שלאחריהן המריא לרסס בחלקה. בהגיעו לשטח, ולאחר סריקה מהאוויר לזיהוי מכשולים, החל בריסוס. לגרסת הטייס, המטוס פגע וקרע כבל חשמל או חוט/כבל הארקה (להלן: "תיל הארקה"), בסיום "פס" הריסוס החמישי. הטייס התרומם לגובה, הפסיק את הריסוס, התרשם כי המטוס מתפקד כראוי וחזר לנחיתה במנחת חפציבה.

קובץ להורדה