כשל מנוע באוויר ונחיתת אונס בשטח (דו"ח סופי 51-15)

דוח ממצאים בטיחותי לתקרית חמורה שארעה בתאריך 25.5.2015
סוג כלי הטיס: ממ"ג Six Chuter | מקום: חוות רונית

ביום שני בבוקר, בתאריך 25 במאי 2015, בסמוך למנחת חוות רונית, בעת ביצוע תרגול הקפות, בתחילת צלע בסיס במנחת, ארע לכלי רחיפה ממונע גלגלי (להלן: "ממ"ג") כשל מנוע והפרופלור נעצר. הטייס הצליח לבצע נחיתת אונס, על כביש גישה של ישוב סמוך למנחת, ונחת במקביל לצלע בסיס, ללא שנגרם נזק לרכוש או לאדם.

קובץ להורדה