במהלך תרגול הנמכה פגע בקרקע והתרסק (דו"ח סופי 39-04)

דוח חקירה בטיחות לתאונה קטלנית שאירעה בתאריך 19/11/2004
סוג כלי הטיס: פייפר - אצטק | מס' רישום: 4X-AJM | מקום: ליד מושב אומץ

במהלך תרגול הנמכה עם מנוע ימין ב"סרק", נצפה המטוס בגובה 500-400 רגל מעפ"ש כשהוא מסבסב ומגלגל בבת אחת ותוך שניות פגע בקרקע והתרסק. שלושת הטייסים שוכני המטוס נספו בתאונה. המטוס נהרס כליל.

קובץ להורדה