אשליות חושים בעת טיסה

החיישנים החושיים של גוף האדם, הקשורים בעיקר לשמירה על שיווי משקל והתמצאות במרחב הם העיניים, האוזן התיכונה והחושים של שרירי השלד. פעולתם המתואמת, והשילוב השכלי של כל המסרים שלהם, עוזרים לבסס התייחסות, שגורמת לבני האדם להיות זקופים וממוקמים במרחב, בהתאם לכוח המשיכה.

העין מהווה את המנגנון האמין ביותר להתמצאות במרחב, בתנאי שניתנות לה מספיק נקודות ייחוס. אולם, בעת טיסה יתרון זה הופך לחסרון, בניסיון לפרש סימנים חזותיים. עצמים הנראים מן האוויר בצורה מסוימת, לעתים קרובות ייראו בצורה שונה מהקרקע. באוויר חסרים סימנים חזותיים המספקים רקע מתמשך לזיהוי עצמים ולהערכת גודלם והמרחק אליהם.

אשליות חושים בעת טיסה יכולות להיגרם בין השאר על ידי הגורמים המפורטים להלן:

 • מאפיינים אופטיים של השמשות.
 • גשם על השמשות.
 • ערפל, אובך, אבק והשפעותיהם על תפיסת העומק.
 • זווית הגלישה.
 • רוחב ואורך של המסלול.
 • מערכת התאורה של המסלול.
 • שיפוע המסלול.
 • שיפוע השטח.
 • נחיתת לילה על מים או על שטח בלתי מואר אחר.
 • אשליה אוטו-קינטית.
 • סנוור, בעיקר באזורים קרובים לקטבים.

באוזן התיכונה מצויות תעלות, בצורת חצי סהר, הקשורות לשמירה על שיווי המשקל. בכל תנועה זוויתית, או סיבוב הגוף מוזז הנוזל הנמצא בתעלה, שגורם לשינוי במיקום תאי השערות באמפולה (החלק המורחב של כלי הדם) וליצירת פולסים המועברים למוח והמפורשים כתנועה.

היות שכל אחת מהתעלות מונחת על מישור שונה, כולן יחד יכולות לדווח על סיבוב בשלושה מישורים. האופן הרגיל של גירוי באברים אלה, הוא האצה פתאומית, הנמשכת פרק זמן קצר, שמיד בעקבותיה באה האטה קצרה.

התעלות מספקות מידע רק על תנועות ראש זוויתיות. תחושות של תנועה יחסית ומצב יחסי של חלקי הגוף, מסופקים על ידי חיישנים בעור, בפרקים ובשרירים. אוטוליתים (אבן האוזן) מספקים מידע על מצב. בני אנוש תלויים באופן רגיל בתיאום המורכב של שלוש התשומות החושיות שנזכרו לעיל, כלומר עיניים, אוזן תיכונה וחיישני השרירים השלדיים, כדי להבחין ביחס שבין הגוף לנקודות ייחוס בקרקע.

להלן דוגמאות שכיחות של אי-התמצאות בעת טיסה:

א. בפניה אופקית, אם שיעור הפניה אינו מספיק לגרות את התעלות החצי-סהריות, עלולים להתנסות באשליה כאילו הטיסה נמשכת בקו ישר.

ב. הרושם הסובייקטיבי של זווית ההטיה בטיסת מכשירים הוא מוטעה, כאשר השינוי הזוויתי מוצג בהדרגה והוא קרוב, או מתחת לספי הגירוי של התעלות באוזניים והחיישנים השלדיים.

ג. "ספירלת המוות" מתרחשת כאשר בפניה מתואמת בזווית הטיה, הכדור (קופולה) נעצר ואובדת תחושת הפניה. היות שמכשירי הטייס מחווים אובדן גובה, הטייס עלול למשוך את ההגה אחורה ולהוסיף כוח, וכך לגרום לכניסה לספירלה (בניגוד לסחרור, כאן המהירות היא מעל להזדקרות).

חשוב לזכור!! כל אימת שקיימת סתירה בין התחושות, לבין מידע שמספקים המכשירים, בדרך כלל המכשירים הם שמחווים את המידע הנכון.

עודכן לאחרונה: שלישי, 31 אוגוסט 2010 11:17