הבוחן הרפואי ובטיחות הטיסה

ניתוחי תאונות, שאירעו בחלוף השנים, הראו מעורבות של ההיבט האנושי והרפואי בשרשרת הנסיבות שתרמו לתאונות. מכאן שאחריותם של החוקרים הרפואיים הנכללים בצוות החקירה ברורה ביותר: לתת, על פי מיטב ידיעתם ויכולתם, הערכה מתאימה באשר לכושרם הגופני והנפשי של הטייסים הקשורים באירוע הנחקר, בהתחשב במצבים התפעוליים והסביבתיים שאליהם הם נקלעו.

היות שעולה חשיבותם של לימודי הגורם האנושי במניעתם וחקירתם של תאונות, מהווה החוקר הרפואי מרכיב חיוני בבטיחות הטיסה. האפשרות של פסילה בגלל סיבה רפואית ו/או הפחתה בכושר העבודה בגלל גורמים אנושיים/רפואיים, מדגישה חשיבות זו.

טייס יכול לתרום לתאונה, או לתקרית בדרכים שונות. להלן מובאות דוגמאות שבהן היווה הגורם האנושי נסיבה תורמת:

  • כשל בבקרה מדויקת של המטוס - בקטגוריה זו יכולים להיכלל פגיעה במכשולים,גישת-חסר (אנדרשוט), גישת-יתר (אוברשוט), והזדקרות, שלא בכוונה תחילה.
  • יזום של רציפות בלתי ניתנת לשליטה - למעשה זו וריאציה של הנאמר בסעיף הקודם. במטוסים רבים, יוצרות פעולות מסוימות מצב מסוכן כגון סחרור הפוך, צלילה ספיראלית במהירות גבוהה, הזדקרות יציבה, או חוסר יעילות של ההגאים במהירויות טיסה מסוימות. התהליך עלול להיווצר פחות מחוסר דיוק בטיסה, או תפעול גס של כלי הטיס, ויותר מחוסר תשומת לב, אימון לקוי, או אי הכרת המאפיינים של כלי הטיס.
  • תכנון לקוי - בדרך כלל נובע הדבר מבורות, פזיזות, או מביטחון עצמי מופרז.

המקור להתהוותו של כל אחד משלושת סוגי הכשלים אלה, יכול להיות תוצאה של מצבים פסיכולוגיים, או פיזיולוגיים, שבהם היה נתון הטייס. סוגים נפוצים של טעויות המובילות לתאונות/תקריות הם טעויות בשיפוט, טכניקה לקויה, אי ציות להוראות, חוסר זהירות והזנחה.

הבעיה העיקרית הניצבת בפני צוותי האוויר, הקשורה להנדסת אנוש, ניתנת לתיאור מתומצת, כצורך לעבוד שעות רבות, במצב של ישיבה קבועה, בשטח עבודה מוגבל ביותר, לבצע תנועות זרוע, רגל וראש בכיוונים שונים, להסתכל במכשירים בטווחי ראייה שונים ובשדות שונים של הראייה, לסרוק את המרחב הרחוק, להאזין דרך האוזניות, או לדבר במיקרופון ובו בזמן להפעיל את אמצעי הבקרה המתאימים להטסה.

הערכת מעורבות הגורם האנושי במכלול השלם של התעופה אינה מוטלת בספק, תכליתה לגרום לטיסה בטוחה באמצעות חקירתן של תאונות/תקריות. מן הטעם הזה, כל רשויות התעופה בעולם עושות מאמצים, המכוונים על ידי ה-ICAO, לאסוף כל מידע הנוגע לתאונות ותקריות בצורה תקנית, כדי שהערכת הנתונים, מנקודת המבט של גורמים רפואיים/אנושיים שבצוות החקירה, תשקף באופן ראוי את מעורבות הגורמים האנושיים הללו, ותצביע על נקודות הכשל, במגמה ליצור קווים מנחים/פתרונות להתמודדות עם הבעיה. ניתוח הממצאים משמש גם בוחנים רפואיים, בבואם לאפיין תכונות של אלה המיועדים לשמש כצוותי אוויר.

עודכן לאחרונה: שלישי, 31 אוגוסט 2010 11:18