תגובה ללחץ

עומס המופעל על גוף מטוס, אשר עולה על מקדם העומס המתוכנן, מוביל להחלשה או לכשל הרכיב המועמס. אם חורגים בדרישות מאדם מסוים, יתכן שאותו אדם לא יעמוד בדרישות החורגות, שהועמסו עליו והתוצאה תהיה כישלון בכושרו של האדם להתמודד עם הדרישות החורגות.

לחץ על אדם יכול להיות זמני, או תמידי. לחץ זמני הינו דבר פתאומי ולא צפוי, כגון אש במנוע או תקיפה. לחץ תמידי נמשך תקופה ארוכה, כגון בעיות של יחסים בין-אישיים.

תגובה ללחץ זמני (GAS - General Adaptation Syndrome) מתרחשת בשלושה שלבים:

  • שלב תגובת התראה - מתקיים כאשר הגוף מתכונן למאבק, או לטיסה, ומזהה את גורם הלחץ. בהתאם לרמת הסכנה המזוהה, יכולה תגובת ההתראה להתבטא בהתפרצות אנרגיה, הפעלת כוח שרירים גדול יותר ושמיעה וראות חדות יותר.
  • שלב ההשלמה - הגוף מנסה לתקן נזקים שגרם הלחץ, תוך שהוא מאפשר להתאים עצמו לגורמי לחץ נמשכים, או כרוניים, כגון רמת קור חריגה, או דאגות אישיות. אם הלחץ נמשך על פני תקופה ארוכה, הגוף ינסה לשמור על עליית כושר המוכנות.
  • אפיסת כוחות – זהו שלב קצר והוא משפיע על חלקי הגוף שהיו מעורבים בשלב ההתנגדות. אם השילוב בין ההתנגדות ואפיסת הכוחות ממשיך ללא הקלה זמן ממושך, עלולות להופיע בעיות גופניות, כגון כאבי ראש, רגזנות, חוסר שינה, לחץ דם גבוה וכדומה.