השפעות הלחץ

בני אדם מגיבים בצורה שונה לעומסי לחץ גבוהים. עודף אדרנלין במשך השלב הזמני של הלחץ יכול להוביל לרעידות שרירים, חוסר התמצאות וזיעה מוגברת, אשר עלולים להשפיע על בטיחות הטיסה. מלבד ההשפעות על ההתנהגות, כגון תוקפנות ופגיעות, עשויים לפעול מנגנונים פסיכולוגיים שונים כדי להתמודד עם המצב.