סוגים שונים של אובדן התמצאות

סוג 1 (אינו מזוהה)

צורה של חוסר התמצאות, שבה הטייס אינו מודע לה או שאיבד את המודעות למצבו. כאשר טייס במצב זה ממשיך בטיסה בצורה רגילה, המצב הופך להיות מאד מסוכן, היות שהוא לא נוקט את הפעולות המתקנות הנדרשות, משום שהוא אינו צופה כל בעיה. כלי טיס במצב זה יטוס אל הקרקע, לעתים עם תוצאות קטלניות. צורה זו של אובדן התמצאות מסוכנת מאד והיא מהווה את חלק הארי של התאונות והפגיעות הקטלניות.

סוג 2 (מזוהה)

צורה זו נפוצה יותר מאשר סוג 1. במצב זה, הטייס מבחין בבעיה. בניגוד למצב של חוסר זיהוי, הטייס יחוש שמשהו אינו כשורה ומערכת החושים שלו תעביר לו מידע שאינו תואם למידע המתקבל מהמכשירים, או שהמידע שהוא מקבל משובש. הסתירה שבין תחושת הטייס לנתוני המכשירים, או לנעשה מחוץ לכלי הטיס, מתריעה על קיום בעיה שניצבת מולו ושעליו לפתור אותה ולטפל בה בצורה נכונה. אם הטייס קיבל הדרכה טובה אודות אובדן התמצאות וכיצד להיחלץ ממנו, התוצאה לא תסתיים בתאונה.

סוג 3 (גרימת אובדן יכולת)

צורה זו של חוסר התמצאות היא החמורה מכולן. יתכן שהטייס מודע לחוסר ההתמצאות, אך מצבו הנפשי והפיסי מוכרעים לנקודה שממנה הוא אינו יכול לשוב ולהתאושש. יתכן שתיגרם לו "קפיאה" בניהול בקרות הטיסה, או שהוא יבצע פעולות בקרה אשר יחמירו את המצב יותר מאשר לתקן אותו. יתכן שהטייס "יילחם" בכלי הטיס עד לפגיעה בקרקע, מבלי לחזור לטיסה מבוקרת. סוג זה של אובדן התמצאות יכול לנבוע מתקלה בתהליכים הקוגניטיביים התקינים, במיוחד כאשר קיימים גורמים אחרים כגון עייפות ועומס.

עודכן לאחרונה: שלישי, 31 אוגוסט 2010 11:49