מדינת ישראלדיווח טלפוני מיידי על תאונה או תקרית חמורה 24 שעות ביממה:
050-6212757
050-6212435
משרד החוקר הראשי

אשליות כתוצאה מאובדן התמצאות

אשליות של האוזן התיכונה

אשליות אלה נחלקות לסוגים הבאים:

  • אשליה סומטוגרבית (אשליה של עלרוד)
  • אשליה סומטוגירלית (אשליה של סחרור)
  • נטיית הגוף
  • אשליית קוריוליס
  • אשליה של כביד- יתר

אשליה סומטוגרבית

אשליה זו מוכרת בכינויים שונים, ובכללם: אשליה של המראה בחושך, אשליה של עלרוד ואשליית היפוך.

כשהתופעה מתרחשת, מופיעה תחושה עמוקה של עלרוד חריף בזמן ההאצה ובמיוחד בשלב ההמראה, כאשר תנאי הראייה אינם טובים או בעת תפעול בתנאי מכשירים. מערכת האוזן התיכונה חשה את ההאצה הקווית, אך בהעדר נתוני ראייה, המוח מניח שמתקיימת תנועת עלרוד. במקרה זה, הטייס דוחף את מוט ההיגוי על מנת להקטין את שיעור העלרוד, וכך עלול כלי הטיס לצלול. מאחר שתופעה זו מתרחשת בדרך כלל בגובה נמוך (בשלב ההמראה), קיים סיכון גבוה של התרסקות.

תופעה הפוכה יכולה להתרחש בזמן טיסה, כאשר כלי הטיס מאט בפתאומיות. אזי, הטייס עלול לחוש עלרוד שלילי, ובמקרה זה, הוא ימשוך את מוט ההיגוי כדי "לשמור" על מצב אופקי. בפועל, כלי הטיס יטפס ובמקרה קיצוני, יזדקר., אם הטייס יזהה את התופעה בגובה מתאים, הוא יכול לתקן את מצב כלי הטיס, אולם, המצב עלול להפוך חמור מאד אם הטייס מאבד התמצאות.

אשליה סומטוגירלית

אשליה זו מוכרת כאשליה של צלילה או סחרור. עם כניסה למצב של פניה או סחרור (רצונית או לא רצונית), מערכת האוזן התיכונה מזהה את התאוצה הזוויתית ההתחלתית (בתנאי שהכניסה בוצעה מעל סף הרגישות).

עם התייצבות התמרון, התאוצה הזוויתית נוטה לאֶפֶס, עם מהירות פניה קבועה. במצב זה, האוזן התיכונה לא תגורה היות שהיא רגישה רק לשינויים במהירות. לכן, התעלות אינן יכולות לציין שלא מתקיימת כל פניה, לעומת מערכת הראייה (המערכת השלטת), תאשר ביצוע פניה כל עוד הפניה נמשכת.

אולם, כאשר נתוני הראייה גרועים, הטייס עלול לחוש שלא מתקיימת כל פניה. עם הפסקת הפניה וחזרה לטיסה אופקית וישרה, האוזן התיכונה תחוש בשינוי במהירות הזוויתית, הקשורה להפסקת הפניה ובכך תיווצר אשליה, שבעטיה הטייס יבצע פניה בכיוון ההפוך לפניה שבוצעה. תחושה זו יחד עם העדר נתוני ראייה טובים עלולה לגרום לביצוע פניה נוספת. כך עלול הטייס לחוש כי הוא נמצא בטיסה ישרה ואופקית, כאשר למעשה הוא מבצע פניה ומאבד גובה. אם במצב האמור, הטייס לא יבצע את התיקון הנדרש, הוא עלול לטוס אל הקרקע.

הקשר בין האוזן התיכונה למערכת הראייה מובן מאליו. לאחר התאוששות מפניה ממושכת או מסחרור, התעלות באוזן נתונות בתחושה (מוטעית) של פניה בכיוון הפוך. המצב האמור עלול לגרום לעיניים לבצע תנודות, תוך גרימת תחושה ששדה הראייה זז, וחיזוק התחושה המוטעית של ביצוע פניה. בשל המצב הפיזיולוגי הנ"ל, הטייס מקבל "אישור" לכך שהוא מבצע פניה, וכתוצאה מכך ירצה הטייס להחזיר את המטוס למצב אופקי, דבר שיגרום לו להיכנס לפניה בכיוון הפוך לזה, שהוא חושב שהוא נמצא בו.

כשהעיניים מפסיקות לבצע תנודות, הטייס יכול להבחין מיד על פי המכשירים שהוא מבצע פניה נוספת ועקב כך, לנסות להתיישר. במצב זה, עלול הטייס לחשוב שוב שהוא מבצע פניה בכיוון הפוך, למרות שכלי הטיס כבר טס ישר. אם מעגל הכניסה לפניה-יציאה מפניה נמשך, הטיסה עלולה להסתיים בפגיעה בקרקע.

ראוי לציין שהידוק הפניה מחריף את התחושה המוטעית של ביצוע פניה.

נטיית הגוף

כמעט וודאי שכל טייס חווה סוג זה של אובדן התמצאות, כאשר הוא חש גלגול אשר גורם לו לנטות לאחד הצדדים על מנת לבטל את תחוש הגלגול. תופעה זו אינה "חזקה", למרות שהיא יכולה להופיע גם כאשר נתוני הראייה טובים.

המצב הטיפוסי לביצוע הנטייה הוא, כאשר כלי הטיס מקוזז לטיסה ישרה ואופקית. אם מסיבה כל שהיא (למשל, משב רוח) כנף אחת יורדת וגורמת לפניה של כלי הטיס, הפניה שמתקבלת היא בדרך כלל בעלת שיעור האצה זוויתית קטנה, שהאוזן התיכונה אינה חשה בה.

כתוצאה מכך, הטייס (אשר ראשו רכון לפנים, לעבר מפה, לדוגמה) סבור שהוא טס ישר ואופקית, בעוד כלי הטיס מבצע פניה. ברגע שהטייס מביט החוצה, הוא מיד מבחין בפניה והוא מבצע פעולה מתקנת. אולם, בדרך כלל, התיקון מבוצע בשיעור האצה זוויתית גדול מסף הרגישות. כך, האוזן התיכונה תרגיש בשינוי ההאצה, כשכלי הטיס ישוב לטיסה ישרה ואופקית. עם הפסקת הפעולה המתקנת, הטייס ירגיש שהוא מבצע פניה בכיוון הפוך.

אם הפניה הראשונה הייתה שמאלית, הטייס יושב עתה בכלי טיס הטס ישר ואופקית, אך האוזן התיכונה מציינת פנייה ימינה. על מנת שהטייס יחוש שראשו ישר ואופקי, הוא יטה הצידה לכיוון הפנייה ההתחלתית (במקרה שלנו, שמאלה). המצב מוזר !!, הטייס מרגיש שהוא טס טיסה ישרה ואופקית, אך הוא נוטה הצידה. אם מצב זה נמשך, תחושת הגלגול הולכת ודועכת ועמה נמוג הצורך של הטייס לנטות הצידה.

במצבים קיצוניים, קיימת אפשרות לתחושה של אובדן התמצאות ומבוכה, עד כדי אובדן כושר התפקוד של הטייס ואובדן השליטה בכלי הטיס.

אשליית קוריוליס

תופעה זו היא מלווה בתחושה חזקה של נפילה, כשהראש יוצא ממישור הסיבוב, תוך גירוי אוזן תיכונה אחת בעוד האוזן התיכונה השנייה אינה מגורה. המצב עלול לקרות בעת פניה לנחיתה, אם הטייס מסיט את ראשו כדי להביט לתוך תא הטייס או החוצה, הגירוי מופסק באוזן התיכונה המגורה והאוזן השנייה מקבלת גירוי. במצב זה המוח מקבל אותות מנוגדים העלולים לגרום לתחושה של נפילה חזקה. חוזק התחושה תלוי בשיעור הפניה ההתחלתי, בכיוון תנועת הראש ובמהירות תנועת הראש.

אשליה של כבידת-יתר

האשליה של כבידת יתר מסוכנת מאד, במיוחד אם היא מתרחשת בגובה נמוך ובמהירות גבוהה. מפאת קוצר הזמן לזיהוי התופעה וההיחלצות ממנה, תוצאתה עלולה להוביל לביצוע פעולות בקרה מוטעות, עם פוטנציאל גבוה מאד להתרסקות.

תופעת אשליה של כבידת יתר, מורכבת מאד, והיא נסמכת על קבלת נתונים רבים על ידי האוזניים התיכונות. כאשר טייס נכנס לפנייה בתאוצה גבוהה מהרגיל (+1Gz, ישר מהראש דרך הרגליים) והוא מביט לתוך הפניה, הוא עלול לחוש בהקטנת שיעור הנטייה. בעת פניה בתאוצה של +2Gz, הטייס עלול לחוש תת נטייה של 10 עד 20 מעלות. על מנת לשמור על זווית הנטייה הרצויה, הטייס עלול לפעול להגדלת הזווית, עד למצב של נטיית יתר. אם הטייס לא יזהה את המצב ולא יתאושש ממנו, המטוס יאבד גובה ו/או יזדקר, עד לפגיעה בקרקע.

אשליות חזותיות

בנסיבות מסוימות, מערכת הראייה יכולה ליצור פירוש שגוי למידע שנאסף על ידה. מאחר שהיא השלטת בהתמצאות, הרי שכל פירוש שגוי יכול לגרום לאשליה חזותית. אשליה שכזו יכולה להיות מסוכנת במיוחד והיא נובעת, בדרך כלל ממה שהטייס מצפה לראות. האשליה יכולה להתרחש גם במזג אוויר טוב.

עודכן לאחרונה: שלישי, 31 אוגוסט 2010 11:20

 

הודעות החוקר הראשי

חמישי, 28 נובמבר 2019
בניסיון לחלוף מעל גשר הרכבת הסתחרר ופגע בקרקע (דוח 79-19)
מס' הודעה: 1323 | דוח חקירה בטיחותית ראשוני מס' 79-19, לתאונה שאירעה בתאריך 23/11/2019 למצנח ממונע רגלי, ליד לטרון
קרא עוד...בניסיון לחלוף מעל גשר הרכבת הסתחרר ופגע בקרקע (דוח 79-19)
רביעי, 27 נובמבר 2019
איבוד שליטה לאחר התנעה והתנגשות בהאנגר (דוח 78-19)
מס' הודעה: 1324 | דוח חקירה בטיחותית ראשוני (הפסקת חקירה) מס' 78-19 לתאונה שארעה בתאריך 23.11.2019 למנצח ממונע גלגלי, במנחת עין ורד.
קרא עוד...איבוד שליטה לאחר התנעה והתנגשות בהאנגר (דוח 78-19)
רביעי, 13 נובמבר 2019
הזדקרות בהקפה לפני נחיתה (דוח 76-19)
מס' הודעה: 1322 | דוח חקירה בטיחותית ראשוני (הפסקת חקירה) מס' 76-19, לתאונה שארעה בתאריך 2.11.2019, לאווירון זעיר מסוג P92 מס' רישום 4X-HMY, בנחל צניפים
קרא עוד...הזדקרות בהקפה לפני נחיתה (דוח 76-19)
לכל הודעות החוקר הראשי
למעלה