לקט מספר 27

  • התאונה המרכזית: הסחרור האחרון (זלין, 17.10.00)
  • החוליה החלשה בשרשרת החשמלית
  • האם הקברנית הוא גם רופא?
  • סיכום שנתי
  • חדשות וחידושים
  • תקלה במכשירי טיסה
  • טיסה מבוקרת אל הקרקע פוחתת, אבל האיום נמשך
  • פערי תרבויות בתא הטייס
  • העדר התקשורת שבין טייסים למכונאים
להורדת הלקט