לקט מספר 29

  • התאונה המרכזית: חקירת תאונות מסוקים
  • האם המזג עביר?
  • האם להעניש לאחר תאונה?
  • חדשות וחידושים
  • אימון לשיפוט
  • ביצועי מטוסים
  • "כמעט שנפגע"
  • יעד, יעד, יעד!
  • דיברו עלינו ברדיו
להורדת הלקט