חליפות קרובות של מטוסים עם מצנחי רחיפה (דוח 112-18)

מס' הודעה: 1279 | מידע אל אירועי בטיחות (הודעת החוקר הראשי) מס' 112-18. בתאריכים 2.11.2018 ו – 7.11.2018, אירעו תקריות חמורות למטוסי כיבוי אש ולמטוסי אימון של ח"א, בשדה אילן/צומת גולני הר האר"י

חליפה קרובה של מטוס כיבוי באזור שדה אילן ביום שישי, בתאריך 2.11.2018, סביב השעה 10:00, שישיית מטוסי כיבוי פעלו, בזוגות נפרדים, במוקד שריפה ליד הישוב שדה אילן בצפון. המטוסים סיימו סבב עבודה ראשון וחזרו למילוי במנחת מגידו. חליפה קרובה של מטוסי ביה"ס לטיסה ח"א ליד הר האר"י ביום רביעי, בתאריך 7.11.2018, מטוס ח"א עם חניכים של בית הספר לטיסה, ראשוני קרב, היה בטיסת אימונים, מערבית להר האר"י שבצפון, בגובה שסביב 600 רגל מעפ"ש.

קובץ להורדה