אובדן תקשורת והיעלמות כלי הטיס (48-19)

מס' הודעה: 1307 | מידע על אירוע בטיחותי מס' 48-19, לתאונה שאירעה בתאריך 12/06/2019 לרחפן רב להב מסוג פנטום 4, סימן רישום 4X-XJD באזור קיבוץ גונן

ביום רביעי, בתאריך 12.6.2019 בוצעו טיסות צילום, עם רחפן רב להב מסוג ,Phantom 4 עבור מחקר של חברת מיג"ל (להלן: "המפעיל") בשני אתרי צילום – הראשון בחוות גד"ש, דרומית לקריית שמונה, והשני בשטח חקלאי, דרומית לקיבוץ גונן. במהלך הטיסה, התקשורת עם הרחפן אבדה והמאמצים לאתרו נכשלו. מאחר שכלי הטיס נעדר, האירוע מוגדר עפ"י סעיף 103 לחוק הטיס כ-"תאונה".

קובץ להורדה