חליפה קרובה ומסוכנת בהקפה (80-18)

מס' הודעה: 1254 | מידע על אירוע בטיחותי מס' 80-18 לתקרית חמורה שאירעה בתאריך 11/08/2018 בין מטוס RV-8 שרישומו 4X-OAA, לבין מטוס פייפר PA-18 שרישומו 4X-CSY, במנחת מגידו.

ביום שבת, בתאריך 11/08/2018, בשעה 11:30, ארעה חליפה קרובה מאד בין שני כלי טיס באמצע צלע "עם הרוח" של מסלול 27 במנחת מגידו. בתקרית היו מעורבים מטוס חד מנועי מהיר, מסוג RV-8A (להלן: "RV"), שנכנס לצלע צולבת מול אמצע צלע עם הרוח ומטוס גורר, מסוג פייפר PA-18, שהיה בצלע עם הרוח, לאחר שחזר לנחיתה מגרירת דאון. הטייסים הבחינו זה בזה, באיחור, וביצעו תמרון חריף למניעת התנגשות, תוך שהם חלפו קרוב מאד זה לזה, במרחק של 30-50 מטרים ביניהם ובאותו הגובה. לאחר החליפה, המטוס הגורר המשיך, בצלע עם הרוח, לנחיתה והמטוס השני ביצע סיבוב של 360 מעלות ונכנס לתחילת צלע "עם הרוח" של מסלול 27 - שניהם נחתו בשלום.

קובץ להורדה