FAA מיישם את המלצת החוקר הראשי

ב-2 ביוני 2011 הוציא ה-FAA הוראת כושר אווירי (AD - Airworthiness Directive) להתקנת להבים עם ציפוי פלדת על חלד (Stainless Steel) במסוקי רובינזון R22 ו-R-44.
מיישם בכך את המלצות החוקר הראשי, כפי שקיבלו ביטוי בהמלצותיו בתיק החקירה 69-09 של אסון רובינזון R-44 שהתרסק בים מול חופי נתניה.