פורסם דוח ממצאים לאירוע בטיחותי למטוס מסוג PA18-150

שארע בתאריך 14/05/2013 במנחת מגידו (דוח 60-13)