בתאריך 09/08/2013 ארעה חליפה קרובה בין שתי צסנות במגידו (116-13)

בתאריך 9 אוגוסט 2013 בשעות הצהריים, אירעה התקרבות מסוכנת בין שני מטוסי צסנה במרחב ההקפה של מנחת מגידו. מטוס אחד הצטרף למנחת בצומת עפולה, בגובה 1,500 רגל והחל להנמיך מוקדם מהנדרש, בעוד המטוס השני טס לנקודת העזיבה של המנחת, הנמצאת בגובה 1,000 רגל, אף היא בצומת עפולה, השני לא הקפיד לשמור על טיסה בצלעות ההקפה, לפני העזיבה לצומת עפולה, והתקרב לציר טיסתו מהכוון הנגדי של המטוס הראשון, למרחק מסוכן. הודות לערנות הטייסים נמנעה תקרית חמורה יותר. בבדיקת האירוע עלה, כי שני המטוסים לא שמרו על ניהול הטיסה על פי האמור בפמ"ת, הן מבחינת הדיוק בשמירה על הגובה ומיקום ביצוע שינויי גובה והן מבחינת מיקום המטוס, בצלעות ההקפה ובתוואי העזיבה של המנחת.
יוזכר, כי מנחת מגידו עמוס בטיסות ופועלים בו שבעה מפעילים, המפעילים כלי טיס שונים ומגוונים, המתאפיינים בכך שמשטר הפעלתם שונה מהותית זה מזה:
  1. חברת כים-ניר -  הפעלת מטוסי ריסוס, מטוסי כיבוי אש, מסוקי ריסוס
  2. חברת תלם -  הפעלת מטוסי ריסוס
  3. בית ספר לטיסה מגידו תעופה - מפעיל 6 מטוסים להדרכה ולביצוע טיסות מסחריות
  4. קלוב תעופה (דאייה) "מגידו"
  5. קלוב תעופה (דאייה) "עין שמר"
  6. 6מפעיל ג'ירוקופטר
  7. אלביט (מפעילת כטב"מ)
בנוסף, חונים ומופעלים דרך קבע במקום, כבסיס "אם", מספר כלי טיס פרטיים ובכללם אז"מ, מטוסי "אספנות" (טייגר מוט וסטירמן) ועוד. בשנה האחרונה, שונו חלק מכללי הטיסה במנחת, לרבות גובה ההקפה וההפרדות, בין כלי הטיס הממונעים לבין הדאונים.
במספר אירועים שנחקרו על ידי החוקר הראשי, עלה, כי חלק מהטייסים המגיעים למנחת מגידו משדות תעופה אחרים, אינם טורחים להתעדכן בנוהלי הטיסה העדכניים למנחת, עובדה הגורמת לתקריות בטיחות בתחום המנחת.

הפרסום מבוסס על בדיקה ראשונית שהופסקה והוא נועד לחיזוק מודעות הבטיחות אצל העוסקים בפעילות זו, או הקשורים בה.