רמת בטיחות אווירית גבוהה באירופה

בשנת 2010 הושגה רמת בטיחות גבוהה בתובלה האווירית המסחרית באירופה. כך מתברר מסקר שפרסמה, ב-8 ביולי 2011, סוכנות הבטיחות האווירית האירופית (European Aviation Safety Agency - EASA), ושבוצע בקרב חברות התעופה האירופיות החברות בסוכנות.
לדברי EASA שנת 2010 הייתה השנה הראשונה בהיסטוריה של אירופה, שלא היה בה תאונה קטלנית במסוקים ובמטוסים  מסחריים.
יחד עם זאת, מספר התאונות הלא קטלניות, למרות שהיה גבוה ממספר התאונות ב-2009, היה בתוך הממוצע של העשור שחלף. שרידות כל הנוסעים בכל התאונות שבהן היו מעורבות החברות המשתייכות ל-EASA, בין השנים 2001-2010 הגיעה ל-95%. עוד נמסר מ-EASA, כי שיעור התאונות הקטלניות של חברות התובלה האווירית האירופיות היה נמוך משאר העולם. הסקר מראה, כי באזורים האחרים בעולם מספר התאונות הקטלניות עלה מ-39 תאונות ב-2009 ל-41 תאונות ב-2010, כשבאזורים האלה אחוז התאונות הקטלניות בקרב חברות התעופה הסדירות עלה.  
לדברי EASA התעופה הכללית היא שקלקלה את השיפור החיובי במספר התאונות שהתרחשו ב-2010 באירופה, כאשר מספר התאונות של התעופה הכללית עלה מ-19 תאונות ב-2009 ל-31 תאונות ב-2010. פעילות התעופה הכללית כללה מטוסים בעלי כנף קבועה ומסוקים, ששקלו יותר מ- 2250 ק"ג, שהיו מעורבים בפעילות עסקית ובפעילות אווירית פרטית
ב-EASA הגיעו למסקנה, כי אובדן שליטה בטיסה היווה את הגורם השכיח ביותר לתאונות בתעופה הכללית ב-2010, והוא היה הרבה יותר משמעותי, מאשר בעיות טכניות שהיו במטוס שהי מעורב בתאונה.